Sprawności indywidualne

Sprawności indywidualne sposób na nudzącego się zucha.

Sprawności zuchowe to opracowane dla zuchów zestawy zadań, które pozwalają im nabyć/ćwiczyć określone umiejętności. My, drużynowi, mamy za zadanie wspierać Zucha we wszechstronnym rozwoju. W tym celu na zbiórkach realizujemy tzw. sprawności zespołowe, które zdobywamy przez kilka spotkań z zuchami, bawiąc się w określonej tematyce (np.Yeti, Św. Mikołaj, Człowiek Zimy). Oprócz tego istnieją sprawności indywidualne, które zuchy zdobywają samodzielnie, przedstawiając nam wyniki swojej pracy. Za zdobycie sprawności zuch otrzymuje odznakę na mundur, a każda zdobyta umiejętność czyni go wyjątkowym i wyróżnionym.
Karty sprawności indywidualnych:
STRAŻNIK ŚWIATŁA BETLEJEMSKIEGO
MIŁOŚNIK FILMU
METEOROLOG
ŁAMIGŁOWA
KRONIKARZ

FOTOAMATOR

KOLĘDNIK

MISTRZ ORIGAMI