Składki

ZASADY PŁACENIA SKŁADEK

Każdy rodzic wpłaca składkę indywidualnie na konto hufca, a nie do drużynowego jak miało to miejsce do tej pory.
Nie ma możliwości, aby to drużynowy zrobił przelew w imieniu całej drużyny/gromady.
A zatem proszę o wykonanie przelewu bezpośrednio na konto Hufca Beskidzkiego:
Numer rachunku bankowego
ING Bank Śląski
06 1050 1070 1000 0001 0004 2118

Ważne!!!

Tytuł przelewu: „SKŁADKA CZŁONKOWSKA + DAROWIZNA, Nazwisko imię dziecka, 2GZ
Np. „SKŁADKA CZŁONKOWSKA + DAROWIZNA, Nowak Anna, 2 GZ”